Readme
Giới thiệu
05:39 | 22/08/2013
Trang vndefence.info là trang thông tin tổng hợp các bài viết về khoa học kỹ thuật quân sự và giáo dục quốc phòng từ nhiều nguồn khác nhau. Mục đích của trang vndefence.info là tạo ra một nơi lưu trữ và chia sẻ các bài viết thuộc lĩnh vực quân sự, lịch sử và giáo dục quốc phòng để cho những bạn quan tâm lĩnh vực này dễ dàng tra cứu Mọi thông tin và bài viết xin gửi về địa chỉ email vndefence@gmail.com

Thông tin mới
.
 
Flag Counter