Hình ảnh QĐNDVN
Nâng những cánh bay
09:34 | 25/10/2014
Trong những ngày tháng 8 này, cán bộ, học viên, chiến sĩ, công nhân viên của Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân) đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của công tác huấn luyện đào tạo học viên phi công trên loại máy bay L-39 và trực thăng Mi-8, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (20-8-1959/ 20-8-2014).

Để bảo đảm cho mỗi chuyến bay an toàn, thắng lợi, đội ngũ kỹ thuật của Trung đoàn đã không quản ngày đêm vất vả, luôn duy trì hệ số kỹ thuật ở trang thái tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ.

Báo QĐND Online xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh về công tác bảo đảm kỹ thuật cho một ban bay huấn luyện của Trung đoàn 910.

Thực hiện: MAI VĂN ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ của một ban bay ngày, nhân viên kỹ thuật hàng không phải triển khai công tác bảo đảm kỹ thuật khi màn đêm vẫn còn bao trùm trên sân bay. Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra hệ thống càng máy bay.

Thực hiện nhiệm vụ của một ban bay ngày, nhân viên kỹ thuật hàng không phải triển khai công tác bảo đảm kỹ thuật khi màn đêm vẫn còn bao trùm trên sân bay. Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra hệ thống càng máy bay.

Bình minh ló rạng trên đường băng, cũng là lúc các máy bay L-39 đã được chuẩn bị tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Bình minh ló rạng trên đường băng, cũng là lúc các máy bay L-39 đã được chuẩn bị tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật hàng không nhận nhiệm vụ trước ban bay.

Cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật hàng không nhận nhiệm vụ trước ban bay.

Những con chim sắt L-39 trên khu vực sân đỗ.

Những con "chim sắt" L-39 trên khu vực sân đỗ.

Mỗi ngành, mỗi khâu đều giữ vai trò nhất định trong công tác huấn luyện bay. Đối với ngành kỹ thuật, việc chuẩn bị tốt máy bay cũng như các phương tiện bảo đảm giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn bay.

Mỗi ngành, mỗi khâu đều giữ vai trò nhất định trong công tác huấn luyện bay. Đối với ngành kỹ thuật, việc chuẩn bị tốt máy bay cũng như các phương tiện bảo đảm giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn bay.

Cùng chung nhiệm vụ, tình cảm giữa phi công và lính thợ luôn là tình cảm đặc biệt. Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật bàn giao máy bay và chúc các phi công thực hiện tốt chuyến bay.

Cùng chung nhiệm vụ, tình cảm giữa phi công và lính thợ luôn là tình cảm đặc biệt. Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật bàn giao máy bay và chúc các phi công thực hiện tốt chuyến bay.

Biên đội 2 chiếc L-39 cất cánh rời đường băng...

Biên đội 2 chiếc L-39 cất cánh rời đường băng...

Một chiếc L-39 tiếp đất an toàn...

Một chiếc L-39 tiếp đất an toàn...

Đưa máy bay về vị trí chuẩn bị kỹ thuật sau một chuyến bay, giúp cho chim sắt có đủ điều kiện thực hiện lần chuyến tiếp theo.

Đưa máy bay về vị trí chuẩn bị kỹ thuật sau một chuyến bay, giúp cho "chim sắt" có đủ điều kiện thực hiện lần chuyến tiếp theo.

Các tin khác
Thông tin mới
.
 
Flag Counter