Hình ảnh QĐNDVN
Ảnh: Binh chủng tăng, thiết giáp Việt Nam
03:53 | 18/08/2014
Với khẩu hiệu "Đã ra quân là đánh thắng", trong 53 năm qua, Binh chủng tăng thiết giáp đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ huấn luyện-sẵn sàng chiến đấu. Báo Giáo dục Việt Nam xin tổng hợp một số hình ảnh đẹp về lực lượng tăng – thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam nhân ngày truyền thống Binh chủng (5/10).

Kíp xe Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 215 – Binh chủng Tăng Thiết giáp sẵn sàng cơ động chiến đấu sau ít phút nhận lệnh của chỉ huy đơn vị.
Thành lập ngày 10/4/1973, Lữ đoàn xe tăng 215 – Binh chủng Tăng Thiết giáp đã tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ trong kháng chiến chống Mỹ và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Ảnh: Kíp xe Tiểu đoàn 1, Lữ 215 sẵn sàng cơ động chiến đấu sau ít phút nhận lệnh của chỉ huy đơn vị.
Năm 2004, Lữ đoàn 215 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Ảnh: Bảo quản thiết bị, vũ khí, súng 12,7 mm trên tháp pháo xe tăng, Lữ 215.
Kíp xe Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 215 – Binh chủng Tăng Thiết giáp sẵn sàng cơ động chiến đấu sau ít phút nhận lệnh của chỉ huy đơn vị.
Kíp xe Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 215 – Binh chủng Tăng Thiết giáp sẵn sàng cơ động chiến đấu sau ít phút nhận lệnh của chỉ huy đơn vị.
Bảo quản thiết bị, vũ khí, súng 12,7 mm trên tháp pháo xe tăng thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 215 – Binh chủng Tăng Thiết giáp.
Xe tăng thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 215 – Binh chủng Tăng Thiết giáp chuẩn bị cơ động.
Xe tăng thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 215 – Binh chủng Tăng Thiết giáp chuẩn bị cơ động.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp và ấn tượng về lực lượng tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bảo tàng lực lương Tăng – Thiết giáp là một bảo tàng quân sự trực thuộc binh chủng Tăng – Thiết giáp, Quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tàng trưng bày nhiều loại xe tăng khác nhau, gắn với lịch sử các cuộc chiến nổi tiếng của Quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước như trận: Su Mát, Lộc Ninh, Phước Long, chiến dịch Tây Nguyên hay chiến dịch Hồ Chí Minh ….
Xe tăng T59 - Số hiệu 995, thuộc Đại đội 1, trung đoàn xe tăng 203, chiếc xe tăng này đã lập thành tích xuất sắc, bắn cháy 2 xe tăng địch trong chiến đấu bảo vệ cảng Cửa Việt từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 1 năm 1973.
Xe tăng M41 – Số hiệu 021 là chiến lợi phẩm thu được tại Cheo Reo – Phú Bổn. Xe được biên chế vào Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 273. Chiếc xe đã lập công lớn trong trận Cầu Bồng ngày 29/4/1975, bắn hạ 7 xe M113 của địch góp phần mở đường cho Quân đoàn 3 tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Xe tăng T54 – Số hiệu 848, thuộc Đại đội 4, tiểu đoàn 1, Lũ đoàn xe tăng 203. Đây là một trong những chiếc xe tăng đầu tiên đánh chiếm dinh tổng thống Ngụy quyền Sài Gong ngày 30/4/1975.
Xe thiết giáp K63 thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 66 bộ binh cơ giới đã lập chiến công xuất sắc trong trận chiến đấu bảo vệ căn cứ từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 01 năm 1973, bắn cháy 5 xe M41 và bắt sống 1 xe M48 của địch.
Xe tăng, xe bọc thép tại Bảo tàng lực lương Tăng – Thiết giáp.
Xe tăng, xe bọc thép tại Bảo tàng lực lương Tăng – Thiết giáp.
Xe tăng, xe bọc thép tại Bảo tàng lực lương Tăng – Thiết giáp.
Xe tăng, xe bọc thép tại Bảo tàng lực lương Tăng – Thiết giáp.
Xe tăng, xe bọc thép tại Bảo tàng lực lương Tăng – Thiết giáp.
Các tin khác
Thông tin mới
.
 
Flag Counter