Clip về QĐND Việt Nam
Xem bộ đội đặc công luyện tập
04:31 | 27/11/2013
Bộ đội Đặc công là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị "Chữ đặc biệt quán xuyến tất cả từ lúc tập luyện cho đến lúc đi đánh cũng như lúc về". "Đặc công có khi đi một mình, tức là tác chiến một mình, có khi hợp đồng với những Binh chủng khác thì phải đặc biệt gắn bó"...


Thông tin mới
.
 
Flag Counter